Uproszczony planu urządzenia lasu dla dzielnicy Białołęka

Opublikowano: 25 marzec 2024

W związku ze sporządzeniem projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Białołęka na okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2034 r. zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekt tego planu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Dokument będzie dostępny w terminie od 25 marca 2024r. do 24 maja 2024r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, (Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197), w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowo projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu będzie dostępny w terminie od 25 marca 2024r. do 24 maja 2024r. w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa w godzinach 7:30-15:30.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na mocy art. 21 ust. 5 ustawy o lasach.

Więcej dokumentów dostępne tutaj 

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024