Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

Opublikowano: 30 październik 2023

Miejsce: kompleks leśny Dęby Młocińskie w rejonie ul. Michaliny, Encyklopedycznej oraz Improwizacji

Charakter prac: zabiegi z zakresu użytkowania lasu: trzebież późna.

Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w: Planie Urządzania Lasu „Dęby Młocińskie” na lata 2021-2030

Termin realizacji prac: od 6 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Cel prac: Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z przedmiotowego lasu, poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiającego im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę i stabilność drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa, w tym: porośnięte przez jemiołę, ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i najmniej żywotne drzewa  podatne na uszkodzenia oraz stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa. Realizacja przedmiotowych prac zwiększy bezpieczeństwo osób odwiedzających las, osób poruszających się ulicami: Michaliny, Improwizacji, Encyklopedyczna oraz użytkowników posesji znajdujących się w sąsiedztwie przedmiotowego kompleksu leśnego. Realizacja zabiegu poprawi także warunki wzrostu drzew gatunków właściwych dla siedlisk leśnych występujących w przedmiotowym kompleksie, wykazujących największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości lasów zniekształconych przez negatywny wpływ aglomeracji miejskiej

Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom lokalnej społeczności Lasy Miejskie – Warszawa zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne, podczas których omówione zostaną zasady typowania drzew do usunięcia, przyczyny wykonania zabiegu oraz inne istotne kwestie. Terminy spotkań: 2 listopada 2023 r.  godz. 16:00 oraz 30 listopada 2023 r. godz. 16:00. Miejsce spotkania: Pomnik – Miejsce Pamięci Armii Krajowej w rejonie ul. Michaliny.

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023