Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

Opublikowano: 13 luty 2024

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w pierwszym kwartale 2024 r. przeprowadzają prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach:

Wola:

  • Lasek na Kole część północna oddział 1 pododdziały: b, c, d, f, g, h, i, k, l, o; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 17,65 ha,
  • Lasek na Kole część południowa oddział 2 pododdziały a, b, c, f, h, g; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 19,98 ha.

Targówek:

  • Las Bródno w rejonie ulicy Malborskiej oddział 2 pododdział b – 0,97 ha.

Wesoła:

  • Część kompleksu leśnego ograniczonego ul.1 Praskiego Pułku, ul. Trakt Brzeski i ul. Wawerską oddział 12 pododdziały h, i; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 10,63 ha,
  • Część kompleksu leśnego przy ul. Topolowej – oddział 10 pododdział b, oddział 9 pododdział d,f,i,k,o; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 10,46 ha,
  • Część kompleksu leśnego pomiędzy ul. Łąkową a Mazowiecką – oddział 10 pododdział x, bx, fx; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 2,37 ha.

Białołęka:

  • Las Białołęka Dworska – oddział 3 pododdział: g, f; oddział 20 pododdział c; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 3,93 ha,
  • Las przy oczyszczalni ścieków „Czajka” - oddział 2 pododdział: a, b, c, g, h, j, f; oddział 40 pododdział c; łączna powierzchnia objęta zabiegiem 4,86 ha,
  • Las Henryków - oddział 4 pododdział d,f h,i,k,n; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 10,14 ha
  • Las pomiędzy ulicami Cieślewskich a Ornecką - oddział 5 pododdział f; łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 3,94 ha

Wszystkie prace wykonywane są na podstawie wskazań zawartych w dokumentacjach urządzeniowych. Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, oraz osobniki gatunków niezgodnych z potencjałem siedliska – o charakterze inwazyjnym lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta. Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Ponadto zastrzegamy, że oprócz ww. prac mogą wystąpić prace interwencyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć podczas planowania zabiegów.

W trakcie wykonywania prac, mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych zabiegów można uzyskać, od naszych pracowników:

Obwód Las Sobieskiego: P. Damian Całka, tel. 604-460-038,

Obwód Las Kabaty: P. Mirosława Mironczuk, tel. 608-352-389,

Obwód Bemowo – Koło: P. Piotr Prądzyński, tel. 608-347-297,

Obwód Bielany – Młociny: P. Maciej Wroniewski, tel. 600-020-748.

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023